Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Partneři projektu

Logo ISŠAIntegrovaná střední škola automobilní

Brno, Křižíkova 15
http://www.issabrno.cz/

 

Logo SŠAMPStřední škola automobilní, mechanizace a podnikání

Krnov, příspěvková organizace
http://www.ssamp-krnov.cz/

 

Logo VŠB IDVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

http://www.vsb.cz/

 

Logo VUT ÚSIVysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství

http://www.usi.vutbr.cz/

 

 

Logo VUT FASTVysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

http://www.fce.vutbr.cz/

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je jedinou vědecko-výzkumnou institucí v resortu dopravy. Před transformací v roce 2007 byla příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy (MD). Po transformaci je jedinou veřejně výzkumnou institucí zřízenou MD. Organizace byla zřízena v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství

Divize zahrnuje řadu odborných oblastí, jejichž integrujícím prvkem je bezpečnost dopravy. Odborný tým složený z dopravních inženýrů, psychologů, sociologovů, urbanistů i pedagogů, umožňuje multidisciplinární přístup k řešeným úkolům.

Problematikou divize se zabývají tyto oblasti:

  • Oblast dopravního inženýrství (O32)
  • Oblast průzkumů v dopravě, statistiky a analýzy dopravních nehod (O33)
  • Oblast humanitních věd (O36)
  • Oblast projektování pozemních komunikací (O37)
  • Oblast dopravní poptávky a modelování dopravy (O38)

Více informací na internetových stránkách www.cdv.cz.

 

Logo ISŠA

 

Logo SŠAMP

 

Logo VUT ÚSI

 

Logo VUT FAST

úvod    |    školení    |    partneři    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz