Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je příjemcem finanční podpory projektu Rozvoj v oboru dopravního inženýrství v rámci Prioritní osy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Cílem projektu je zvyšování úrovně vzdělání výzkumných pracovníků v oboru dopravního inženýrství.Tento obor se zabývá opatřeními vedoucími ke snížení dopravní nehodovosti a snížení celospolečenských ztrát. Zvyšování úrovně vzdělání probíhá v těchto oblastech:

  • Analýza dopravních nehod
  • Analýza dynamiky jízdy vozidel
  • Ovládání odborného software
  • Analýza dopravní nehodovosti v GIS
  • Jazykové znalosti

Projekt je realizován prostřednictvím výzkumných pracovníků CDV a expertů v daném oboru.

 

Logo ISŠA

 

Logo SŠAMP

 

Logo VUT ÚSI

 

Logo VUT FAST

úvod    |    školení    |    partneři    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz